Pääkaupunkiseudun Raivaussiivous

Palvelu sisältää perusteellisen huoneiston tyhjennyksen irtaimistosta ja tarpeen mukaisen siivouksen sekä irtaimen viennin jäteasemalle häätötai kuolinpesätilanteissa, jolloin asunto jää asukkaalta siivoamatta ennen uuden asukkaan muuttamista huoneistoon. Raivaussiivouspalvelua saatetaan tarvita myös tilanteissa, jossa asiakas kotiutuu esimerkiksi sairaalasta ja huoneisto tarvitsee ylläpitosiivouksen pohjaksi perusteellisen raivaussiivouksen. Tällaisissa tilanteissa asukas palaa takaisin huoneistoon ja voi myös olla paikan päällä raivaussiivousta suoritettaessa.

Tarpeenmukainen siivous sisältää lattian lakaisun tai vaihtoehtoisesti huoneiston perusteellisen siivouksen yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti. Perusteelli-sessa siivouksessa huoneistosta poistetaan pinnoilta pinttynyt ja kiinnittynyt lika.

Palvelu voi sisältää myös kuolinpesänsiivousta ja mahdollista hajunpoistokäsitte-lyä tai tuholaisten torjuntaa (lutikat, päätäit ja vaatetäit). Kuolinpesäsiivous on huo-neiston tyhjennystä kaikista kalusteista tai ensidesinfiointia, jolloin huoneistossa tehdään desinfiointisiivous kosketuspinnoille ennen omaisten tuloa paikalle.

Yläpölyjen poisto

Voidaan puhdistaa myös muita korkealla sijaitsevia pintoja esimerkiksi korkealla olevien venttiilien, valaisimien, seinien, kalusteiden ja muiden vaikeasti tavoitettavien pintojen puhdistusta, tekstiilipintojen puhdistuksesta. Pintojen tulee puhdistuksen jälkeen olla tahrattomat ja pölyttömät. Yläpölyt puhdistetaan imuroimalla tai nihkeäpyyhinnällä riippuen likatyypistä ja sen kiinnittymisestä pinnalle.

Hinnasto
Tila siivous/ Tee tarjouspyyntö
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.